Medya Planlama

Medya planlaması, bir ürünü/reklamı/ paylaşılması istenen şeyin kitle iletişim araçları ve sosyal medyalar aracılığı ile en doğru olan alıcıya ulaşabilmesini sağlayan çalışmalardır.

Buna ek olarak medya satın alma, reklamın zaman aralığı, hangi mecrada görüldüğü ve alınan hedef kitlesi de böyle bir durumda oldukça etkilidir.

medya planlama Denajans
Medya Planlama İşleyişi

Medya planlama nedir? Süreç nasıl işler?

Günümüz dijital bir çağdır ve bu dönemde hemen her şey medya üzerinden yürütülmektedir. Çağımızın birçok çeşitli kaynakları da medya planlamasını zorunlu olarak beraberinde getirmiştir. Medya planlama denilen şey, reklamların bireylere ulaştırmak istedikleri mesajların hani mecralar üzerinden olacağını belirlemedir ve medya planlaması, bu çağda oldukça önemli bir unsurdur.

Bu planlamanın önemli olduğu kadar medya planlama süreci de oldukça büyük öneme sahiptir. Günümüz çağının merkezinde teknoloji yer alır ve bu çağda her şey sanal ortam üzerinden yapılır. İş hayatı, alışveriş süreci, eğitim vb. gibi hayatımızın önemli alanları sanal ortama taşınmıştır. Bu mecra hayatımızda bu denli önemli yer tutarken de reklamcılık da bu alanda büyük bir rol oynar. Bir ürünü piyasaya ve alıcıya pazarlama sürecinde rol oynayan en önemli araçlardan bir tanesi de medya planı stratejileridir.

Çünkü artık her şey medya aracılığıyla iş görmektedir. İlk olarak medya planlama stratejisinin belirlenmesi gerekir. Bu mecrada da etkili ve güzel bir reklam planlama, alıcıyı etkilemenin ve ona ulaşabilmenin ideal yollarından bir tanesidir. Medya planlama günümüz reklamcılığında büyük bir öneme sahiptir. Çünkü çağımızda medya planlama ve satın alma birbiriyle bağlantılı olan şeylerdir. Birbirlerini her koşulda etkilerler.

Medya planlaması yapılırken de elde edilmek istenen amaç; belirlenen hedefler doğrultusunda, doğru alıcı/tüketici topluluğuna, en doğru zaman arsalığında ve doğru mecralar üzerinden ulaşılmasının sağlanmasıdır. Bu doğru belirlenen hedefler doğrultusunda, pazarlanmak, reklamını yapmak istenilen ürünün daha fazla kitleye duyurulması ve buna bağlı olarak da satışında artış gözlemlenecektir. Medya planı, belli bir uyum içerisinde yapılmalıdır. Yapılacak olan planda hitap edilecek kitle ön planda tutulmalı ve o doğrultuda plan devam etmelidir. Bunun haricinde görsellik ve reklamda açık olmak da medya planlamasında önemli yer tutmaktadır.

firmamız ile iletişime geçerek Medya planlama Hizmetlerimiz konusunda Denajans’dan destek alabilirsiniz.